Daltonschool    Word wie je bent!

             Uniaskoalle: meer dan leren alleen!            

      

Op basis van de vijf pijlers van Dalton:
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie
Op de Uniaskoalle willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen zelfverzekerd in het leven staan. De leerlingen maken keuzes die voor zich zelf en hun omgeving belangrijk zijn. Ze zoeken naar verschillende oplossingen en durven initiatieven  te nemen, waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren en leven.

Samen met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders leren wij van vallen en opstaan!

5 gelijke dagdelen rooster

Dit schooljaar zijn we gestart met het "5 gelijke dagdelen" rooster. Alle kinderen gaan van 8.25 uur tot 14.00 uur naar school. De kinderen lunchen met hun leerkracht op school (12.00 - 12.15 uur). Daarna is er tijd om te ontspannen op het schoolplein (12.15 - 12.30 uur). De kinderen van groep 1/2 lunchen samen met onze pedagogisch medewerkster Tanja Luiten. De kinderen hebben wat langer de tijd om hun eten op te eten en mogen tot 12.45 uur naar buiten. Op maandag en donderdag wordt Tanja ondersteunt door een vrijwilliger (Esther de Groot).


De fusie is een feit!

Vanaf 1 augustus 2020 fuseren Uniaskoalle en de Arke tot een samenlevingsschool. 
De werknaam van de school is DOARPSSKOALLE
U kunt een afspraak te maken met de directeur Sjoukje Kalsbeek (skalsbeek@proloog.nl) of 058 2551378
                                                                     

Nieuws en belangrijke data zie digitaal ouder portaal MijnSchool (https://16IT00.mijnschool.nl)

                           

Algemeen

 

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum, Wirdum, Warten, Wergea, Grou, Jirnsum en Reduzum hun krachten gebundeld in de organisatie Proloog, PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.


 

Er zijn geen items beschikbaar.