Daltonschool    Word wie je bent!

Vertrouwd, 

vertrouwen in elkaar en in de toekomst 

Op basis van de vijf pijlers van Dalton:
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie
Op de Uniaskoalle willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen zelfverzekerd in het leven staan. De leerlingen maken keuzes die voor zich zelf en hun omgeving belangrijk zijn. Ze zoeken naar verschillende oplossingen en durven initiatieven  te nemen, waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren en leven.

Samen met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders leren wij van vallen en opstaan!

We zijn weer begonnen!

Het schooljaar 2018/2019 is vanaf maandag 3 september gestart.

Wij wensen alle leerlingen en ouders een heel fijn schooljaar toe!


Bezoek onze school!


Gaat u binnenkort een schoolkeuze maken voor uw kind(eren)? Dan is een bezoek aan een school een leuke eerste kennismaking. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar skalsbeek@proloog.nl

We laten de school graag aan u zien!


 
Nieuws en belangrijke data zie digitaal ouder portaal MijnSchool (https://16IT00.mijnschool.nl)
                           

Algemeen

 

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum, Wirdum, Warten, Wergea, Grou, Jirnsum en Reduzum hun krachten gebundeld in de organisatie Proloog, PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.


 

Er zijn geen items beschikbaar.