Daltonschool    Word wie je bent!

Vertrouwd, 

vertrouwen in elkaar en in de toekomst 

Op basis van de vijf pijlers van Dalton:
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie
Op de Uniaskoalle willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen zelfverzekerd in het leven staan. De leerlingen maken keuzes die voor zich zelf en hun omgeving belangrijk zijn. Ze zoeken naar verschillende oplossingen en durven initiatieven  te nemen, waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren en leven.

Samen met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders leren wij van vallen en opstaan!

Samenwerken

                                Gaat u binnenkort een schoolkeuze maken voor uw kind(eren)? Dan is een bezoek aan de school een leuke eerste kennismaking. 


Graag nodigen we u uit om een kijkje te komen nemen bij ons op school. U bent van harte welkom. 


Tijdens een rondleiding krijgt u een goede indruk van de sfeer bij ons op school en kunt u kennismaken met de leerkrachten en directie.


Graag tot ziens!

contact:
tel.nr. 058 2551378
info.uniaskoalle@proloog.nl

 
Nieuws en belangrijke data zie digitaal ouder portaal MijnSchool (https://16IT00.mijnschool.nl)
                           

Algemeen

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum, Wirdum, Warten, Wergea, Grou, Jirnsum en Reduzum hun krachten gebundeld in de organisatie Proloog, PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden. Alle scholen voor primair openbaar onderwijs binnen de gemeente Leeuwarden maken deel uit van Proloog.


Er zijn geen items beschikbaar.