Daltonschool    Word wie je bent!

Vertrouwd, 

vertrouwen in elkaar en in de toekomst 

Op basis van de vijf pijlers van Dalton:
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie


Samenwerkend leren


                                Nieuws:

Inspectiebezoek:
Op maandag 31 oktober heeft de inspectie voor het onderwijs de Uniaskoalle bezocht. De school heeft een basisarrangement gekregen. Dat betekent dat het onderwijs op de school van voldoende kwaliteit is.
De traditionele "Vossenjacht" georganiseerd door de OR/VOO
Belangrijke data zie agenda digitaal ouder portaal. (https://16IT00.mijnschool.nl)
                           Er zijn geen items beschikbaar.